Bryggföreningen har inköpt transportvagnar
och placerat ut vid bryggorna.
Varje vagn är märkt med bryggnummer så ni inte
missar att placerar tillbaka den rätt efter användande.


Förbättring vid sjösättningsrampen.
Nytt nyckelsystem installerat i servicebyggnaderna.

Se   Kommunen   angående nycklar.


Nyckel till föreningslokalen i Matviks hamn.
År du intresserad att få tillgång med din nyckel till lokalen som
är
densamma som du fått från kommunen.
Meddela kassören för aktivering av nyckeln.
(PS:Medlemsavgiften måste vara betald först.)


Fredagen den 9 mars 2012 kom vår nya mobila klubblokal på plats.
Fanns lite att göra, men med gemensamma krafter kan det bli bra.
Spännande projekt!

Som synes, finns lite att göra!!     Arbetet fortskrider, fönster beställda.
Men taket är i gott skick.


       

Arbetet fortskrider som synes av våra duktiga medlemmar.


27 maj.                                             Så var det invigning 16 juni 2012.

    
Ny detaljplan för Matvik.