Bränsle

Tankanläggning saknas i Matvik.

Närmsta tankanläggning för diesel finns  i Vägga fiskhamn.

För bensin finns tyvärr ännu ingen lösning förutom dunken.  

Tankanläggningen i Vägga fiskhamn, accepterar de vanligaste kreditkorten.