GDPR                                                                                            
   

Matviks Bryggförening handhar personuppgifter och ansvarig för dessa personuppgifter är styrelsen.

Som medlem har du rätt att begära ut din information, få den rättad eller strykas ur vårt register.

Om du inte längre är medlem kommer dina uppgifter enligt våra rutiner tas bort ur registret året efter att du slutar vara medlem.

Vårt medlemsregister innehåller inga personnummer utan bara namn, adress, e-postadress och båtplatsnummer samt information om inbetalning av medlemsavgift.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kassor@matviksbrygg.se