Föreningslokalerna i Matviks hamn

Bilder från renoveringen.   

                                                                                

                                    

                                                                       För medlemskap i föreningen betala in årsavgiften  150:- på  bankgiro 5038-6911

Föreningens swich nummer är
123 651 16 95 

Glöm ej båtplatsnummer, namn och adress samt mailadress om du har det.

 Matviks Bryggförening
C/O   Mia Alfredsson

Grönviksvägen 12
374 91 Asarum

Stadgar         Styrelse

Medlemsprotokoll

Styrelseprotokoll

Arbetsfördelning