Denna text från Riksantikvariet

 

Dessa bilder tagna av Alrik Andersson finns i dag hos sonen Anders.

Årtal cirka 1957

Matviks rökeri.   Ungefär där toalettbyggnaden finns idag.

Sjösättnings rampen i förgrunden.

 

Vinterbild mot östra sidan viken.

 

Alriks båt i förgrunden och vita villan på  andra sidan viken.

Bilden tagen ungefär där brygga 6 är idag.

Båten bygd i ek av John på Ekö sedemera flyttade han båtbyggeriet till Kylinge (Kär lille)

 

Skridskoåkning i Matvik

Anders Due till vänster, Anders Andersson i mitten och Arne Svensson till höger.