Meddelanden från Karlshamns kommun.

Till Fritid småbåtshamnar

Kontakter angående båtplatser och annat som gäller båthamnen.
Hamnfogde Email smabatshamnar@karlshamn.seEtt problem som uppstått är att bryggplatsinnehavare ligger inkopplade på el konternuerligt!
Detta är naturligtvis inte meningen. Följden har blivit hög strömförbrukning och att allt som oftast löser jordfelsbrytare ut och jourpersonal måste köra till Matvik och åtgärda detta, med hög kostnad som följd.

Följs inte reglerna kan några få skapa restriktioner för alla.
Kostnaderna påförs alla.


Svar från kommunen angående förfrågan om de höjda båtplatsavgifterna.
Kommunens motivation till de kraftiga höjningarna av båtplatshyran är!

Sedan förra höjningen år 2000 har kostnaderna för kommunen ökat väsentligt.
Kommunen har beslutat att höja båtplatserna med 30%. Anledningen är uppräkning av taxan med 50% av byggindex och 50% av konsumentindex.


Efter sjösättningen

Ställ ditt material på därför avsedd plats i norra delen av uppställnings området.

Märk pallningsmateraial ställningar och vagnar med namn och telefonnummer

annars riskerar du att det bortforslas av Kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utrustningen för att koda din nyckel.