Återvinningsstation av förpackningar, tidningar, plåtburkar och glas finns i anslutning till servicebyggnaden. 

 Dessa tillhör och sköts av VMAB inte av fritidsenheten/småbåtshamnar då de även servar skärgården.

Anläggning för hushållsavfall finns ca 80 meter både norr och söder om servicebyggnaden                                         

Anläggningen  för tömning av båttoaletter finns i södra delen av hamnen vid mastkranen.                                            .

Tömning av oljespill finns tank för, på baksidan av serviebyggnaden.

Observera att det är absolut förbjudet att ställa några sopor på marken eller utanför kärlen.

Detta har hänt vid hushållsavfallen och vederbörande har fått påföljder.

Grovsopor körs till anläggningen i Hällaryd.

 

Matviks hamn.                                                                                                

      
 
Ny allmän handikapptoalett finns på servicebyggnadens baksida.
Denna dörr är ej låst.

Toaletten på gaveln är till för båtplatsinnehavare med nyckel, som kvitteras ut från fritidskontoret.