Matviks Bryggförening bildades 2006 för att tillvarata båtplatsinnehavare och övriga intressenters intressen i hamnen.

Det gör vi bl.a. genom att:

 

Vi ger hamnen ett mervärde genom att:
Vi sköter om hamnen, hänger ut och plockar undan vattenslangarna.
Placerar ut och sköter vagnarna vid bryggfästena.
Förra året genomfördes kompletterande DNA märkning av båtar & motorer. Vi kommer säkert ha några tillfällen även kommande år för detta.
Vi driver gästhamnsverksamhet samt Matvikhamnsdagen som återkommande aktivitet.

Vi har återkommande möten med kommunen där vi diskuterar allt från stora frågor som sjömack ner till mindre frågor som att hålla hamnen snygg & fräsch!
Vi har även ett samarbete med Hällaryds Skärgårdsföreningen där vi tillsammans blir en starkare part mot kommunen.

Det har i fjol varit en del stölder i hamnen av framförallt bränsle och gasreglage.
Vi arbetar för att motverka denna utveckling och fortsätter med ronderande bevakning nattetid av hamnen med vaktbolag. Det betyder också att vi vill få in så många medlemmar som möjligt så vi alla kan vara med och dela solidariskt på kostnaden för bevakningen.

 

Peter från Jonett har ställt en trappstege mellan båtarna på uppläggningsområdet som vi alla kan använda vid behov. Den är låst med en kedja och ett kombinationslås, koden kan fås av Peter eller av oss i Bryggföreningen.

 

 

 

Vädret i Matvik
Detaljerad väderprognos