Bryggföreningen fortsätter med säkerhetshöjande åtgärder och vi vill nu förbättra kommunikationen mellan oss medlemmar. Vi ser kanske grannens båt som håller på att sjunka men vi vet knappt vem som äger båten, än mindre hur man får tag i ägaren.

Ett sätt att förbättra detta är om vi kan få så många medlemmar som möjligt att till sin mobiltelefon ladda ner "appen" Coboats.

Med hjälp av denna kan man skicka och ta emot meddelande mellan oss medlemmar och på så sätt hålla varandra informerade vad som händer i hamnen.

Med andra ord, gå in i AppStore eller på andra platser där "appar" finns och ladda ner "Coboats", öppna appen, gå in på "grupper" och sedan "sök grupp", där skriver ni Matvik och ansök.

Någon av administratörerna kommer då att godkänna er ansökan

Glöm sedan inte att fixa till er profil med båtplats, gärna mobilnummer också, då kan kommande meddelande även skickas som SMS.

I appen kan man sedan skicka meddelande till en eller flera personen MEN man kan också vid behov skicka till exempel akutmeddelande till ALLA om att "brott pågår" om någon t.ex. ser en pågående stöld.

Läs gärna mer på Coboats.se och se till att ladda ner "appen" samt ansök!!

 

Till båtplatsinnehavare i Matvikshamn!

Vill du bli medlem i Matviks Bryggförening!

Vi har som ambition i föreningen att öka anslutningsgraden bland båtplatsinnehavarna till föreningen i syfte

att få in mer pengar som vi kan lägga på bevakning i hamnen och därmed på våra båtar, bilar samt sjöbodar.

Kort sagt, ju mer pengar vi får in, ju mer bevakning kan vi köpa av Securitas som vi numer anlitar.

Det är alltså inte kommunen som betalar bevakningen utan vi som förening!

Medlemsavgiften för 2019 är 150 SEK. Beloppet sätts in på:
Bankgiro 5038–6911 eller Swishnr.1 236 511 695

Glöm inte att uppge båtplatsnummer, namn och mailadress vid betalning! 

Tack för din hjälp till ökad bevakning av Matviks hamn

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att DNA märka din båt kontakta någon i styrelsen.

//Styrelsen

 

 

 

 

Vädret i Matvik
Detaljerad väderprognos