Styrelse vald vid årsmöte den 7 maj 2019

Ordförande Ulf   Wilhelmsson
Vice ordf. Peter Håkansson
Kassör Lars-Gunnar Arvidsson
Sekreterare   Mia Alfredsson
Ledamot Alexander Brorsson
Ledamot Annika Martinsson
Suppleant Anders Eriksson
Supleant Ola Söderdahl
Revisor Gunilla Ohlsson
Suppleant   Per-Anders Hansson
   
   
Valberedning   Karl-Erik Lindström     Sammankallande
Valberedning Ingolf Brorsson
   
   
2019 Årsmöte tisdagen den 7 maj 18:302019  Ev. ändringar meddelas separat.

Tisdagen den 5 februari 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen den 9 april 18,00 Styrelsemöte
Tisdagen den 4 juni 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen den 6 aug 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen den 24 sept.
Tisdagen den 3 dec.
18:00 Styrelsemöte
18:00 Styrelsemöte
   
   
   
   
Tillbaka