Styrelse vald vid årsmöte den 16 juni 2024

Ordförande Ulf   Wilhelmsson
Vice ordf. Peter Håkansson
Kassör Mia Alfredsson
Sekreterare   Madeline Falk
Ledamot Anders Karlsson
Ledamot Annika Martinsson
Ledamot Jan Olsson
Ledamot Bengt Egon Martinsson
Revisor Ulrika Eriksson
Suppleant   Tomas Karlsson
   
   
Valberedning   Karl-Erik Lindström  Sammankallande
Valberedning Susanne Håkansson
   
   
2024 Årsmöte söndagen  den 16 juni  14:002024  Ev. ändringar meddelas separat.

Tisdagen den 6 feb. 18:00 Styrelsemöte 1
Tisdagen  den 23 april 18,00 Styrelsemöte 2
Tisdagen  den 4 juni 18:00 Styrelsemöte 3
Tisdagen  den 13 aug. 18:00 Styrelsemöte 4
Tisdagen  den 26 dec. 18:30 Styrelsemöte 5
   
   
   
   
Tillbaka