Styrelse vald vid årsmöte den 19 juni 2022

Ordförande Ulf   Wilhelmsson
Vice ordf. Peter Håkansson
Kassör Mia Alfredsson
Sekreterare   Madeline Falk
Ledamot Anders Karlsson
Ledamot Annika Martinsson
Suppleant Anders Eriksson
Suppleant Jocke Zetterqvist
Revisor Lars-Gunnar Arvidsson
Suppleant   Tomas Karlsson
   
   
Valberedning   Karl-Erik Lindström  Sammankallande
Valberedning Susanne Håkansson
   
   
2023 Årsmöte söndagen  den 18 juni  14:002023  Ev. ändringar meddelas separat.

Tisdagen den 14 feb. 18:00 Styrelsemöte 1
Tisdagen  den 18 april 18,00 Styrelsemöte 2
Tisdagen  den 30 maj 18:00 Styrelsemöte 3
Tisdagen  den 15 aug. 18:00 Styrelsemöte 4
Fredagen den  8 dec. 18:30 Styrelsemöte 5
   
   
   
   
Tillbaka