Styrelse vald vid årsmöte den 19 juni 2022

Ordförande Ulf   Wilhelmsson
Vice ordf. Peter Håkansson
Kassör Mia Alfredsson
Sekreterare   Madeline Falk
Ledamot Anders Karlsson
Ledamot Annika Martinsson
Suppleant Anders Eriksson
Suppleant Jocke Zetterqvist
Revisor Lars-Gunnar Arvidsson
Suppleant   Tomas Karlsson
   
   
Valberedning   Karl-Erik Lindström  Sammankallande
Valberedning Susanne Håkansson
   
   
2022 Årsmöte söndagen  den 19 juni  14:002022  Ev. ändringar meddelas separat.

Torsdagen den 10 feb. 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen  den 3 maj 18,00 Styrelsemöte
Tisdagen  den 9 aug. 18:00 Styrelsemöte
Fredagen  den 2 dec. 18:30 Styrelsemöte
   
   
   
   
   
Tillbaka